Waarderpolder Haarlem Business Park

De Waarderpolder wordt in Nederland gezien als één van de beste voorbeelden van succesvol parkmanagement op een bestaand bedrijventerrein.

Strategische ligging in het hart van de randstad

De Waarderpolder is het enige bedrijventerrein in Haarlem. Als één van de grootste terreinen in Nederland vestigt het ruim 1.200 bedrijven waarbij circa 15.000 mensen werkzaam zijn.

In 2009 is de Waarderpolder uitgeroepen tot beste geherstructureerde bedrijventerrein van Nederland en in 2015 tot beste geherstructureerde bedrijventerrein van de Metropoolregio Amsterdam.

Wat doen wij?

Sinds de start van de herstructurering in 2002 zijn wij betrokken bij de introductie van Collectieve Beveiliging in het gebied. In twee jaar tijd daalde het aantal inbraken van meer dan 200 naar nog geen 10 per jaar. In de jaren daarna is het draagvlak voor collectieve beveiliging verder toegenomen. Dit heeft geleid tot een samenwerking tussen gemeente en ondernemers om de kwaliteit van het bedrijventerrein te waarborgen en waar mogelijk te verbeteren. Deze samenwerking is in 2009 officieel bestendigd met de oprichting van de Stichting Parkmanagement Waarderpolder waarbij sprake is van een evenredige verdeling tussen ondernemers en gemeente in het bestuur.

Sindsdien werken we samen aan thema’s als collectieve surveillance, veiligheid in brede zin, goede bereikbaarheid, onderhoud en kwaliteit van de publieke ruimte, bedrijfshuisvesting, praktische stages en duurzaam ondernemen. De oprichting en inzet van Parkmanagement Waarderpolder heeft er mede voor gezorgd dat de Waarderpolder een van de eerste en lange tijd de grootste Bedrijven Investeringzone (BIZ) van Nederland was. In 2021 gaat de BIZ Waarderpolder op voor het derde termijn.

De parkmanagers van KG ParkManagement zijn wij hét aanspreekpunt voor alle ondernemers op het bedrijventerrein voor klachten en vragen over onder andere de buitenruimte, uniforme bewegwijzering, verkeersveiligheid, overlas gevende situaties en alarmopvolging.

Communicatie

Wekelijks wordt een digitale nieuwsbrief naar 1.400 e-mailadressen in de Waarderpolder verstuurd, zodat alle bedrijven en stakeholders op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen in het gebied. Voor het stichtingsbestuur verzorgen wij alle administratieve en organisatorische werkzaamheden.

PROJECT

BEDRIJVENTERREIN WAARDERPOLDER HAARLEM BUSINESS PARK

2001 – heden
160 hectare 
1200 bedrijven 

Opdrachtgever: Stichting Parkmanagement Waarderpolder 

Bijzonderheden: Bedrijven Investeringszone | Collectieve beveiliging | Ondernemersloketten zoals Stagebureau, Huisvestingscoach en Groene Connecties | 15.000 arbeidsplaatsen | Best geherstructureerde bedrijventerrein van Nederland in 2009 en 2015 | Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO-B)

Voor meer informatie zie ook:
waarderpolder.nl