Bedrijventerrein Sloterdijk Poort

Het bedrijvenpark

Het bedrijventerrein Sloterdijk Poort ligt in Stadsdeel Nieuw-West, gelegen aan de A5. Op het gemengde bedrijventerrein bevinden zich bedrijven uit verschillende segmenten en branches. Zo zijn er grootschalige internationaal opererende ondernemingen gevestigd, maar ook veel aannemersbedrijven en bedrijven die bijvoorbeeld handelen in auto’s en onderdelen. Daarnaast vestigen zich steeds meer magazijnen van webwinkels in het gebied.

Wat doen wij?

De gemeente Amsterdam wil de bedrijventerreinen Sloterdijk I t/m IV toekomstbestendig maken en een goede operationele organisatiestructuur opbouwen met samenwerkingspartners zoals de bedrijven, politie en het Havenbedrijf.

Voor het gebied Sloterdijk Poort – Zuid bieden we ondersteuning bij de opzet van een structuur die een kwaliteitsverbetering naar de toekomst moet verankeren. Genaamd Parkmanagement Sloterdijk Poort.

Tot een kwaliteitsverbetering komen is een intensief proces bestaande uit verschillende stappen. Zo is eerst gestart met zichtbare aanwezigheid middels een herkenbare terreinbeheerauto. Knelpunten zijn geïnventariseerd en besproken met de gemeente. Vervolgens zijn alle gevestigde bedrijven op het bedrijventerrein in kaart gebracht. Deze stap is belangrijk voor de opzet van een klankbordgroep waarin ondernemers meedenken over de kwaliteitsverbetering van het terrein. In een latere fase van het project zullen wij inzetten op communicatie en bedrijfsbezoeken. Het doel hiervan is het verder uitbouwen van bekendheid en daarmee meer draagvlak onder de bedrijven.

Communicatie

Wij vinden het belangrijk om de ondernemers deelgenoot te maken van alles wat er op het bedrijventerrein speelt. We zetten ons dan ook in voor het uitbouwen van de bekendheid van Parkmanagement Sloterdijk Poort. Zo streven we naar het communiceren middels een prettig leesbare digitale nieuwsbrief voor de bedrijven en een periodiek overleg met de bedrijven.

PROJECT

BEDRIJVENTERREIN AMSTERDAM SLOTERDIJK POORT

2019 – heden 
150 hectare 
Circa 700 bedrijven 

Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam  
Bijzonderheden: Verbeterd beheer | Ondermijning | Versterken sociale veiligheid | Creëren van draagvlak voor eigen gebiedsidentiteit (aanknopingspunten voor toekomstige ontwikkelingen) | Opzetten community