Bedrijventerrein De Liede

Tussen Haarlem en Amsterdam ligt het grootste bedrijventerrein voor autodemontage en recycling in Nederland: De Liede. Jaarlijks worden hier meer dan 25.000 auto’s gedemonteerd.

Ingericht voor autosloperijen

Begin jaren ’70 is het terrein speciaal ingericht voor autosloperijen die elders niet meer in het landschap pasten. Het terrein kende lange tijd een slecht imago. Dat veranderde in 1990 toen het terrein geheel gesaneerd werd, deze ingrijpende herstructurering duurde drie jaar.

De duidelijke organisatie van het bedrijventerrein zorgt voor een goede onderlinge samenwerking tussen de ruim 60 bedrijven. Daarnaast zorgt de technisch hoogstaande infrastructuur voor een adequate bescherming van het milieu.

Wat doen wij?

NV Afvalzorg, een dochteronderneming van Provincie Noord-Holland en tevens grondeigenaar van De Liede heeft KG Parkmanagement gevraagd om haar doorlopend te adviseren over de integrale veiligheid van het bedrijventerrein. Veiligheid en preventie spelen een belangrijke rol op het bedrijventerrein. Voor de veiligheid en handhaving van de openbare orde onderhouden wij goede afspraken met gemeente Haarlemmermeer, de politie en de omgevingsdienst.

Op de toegangswegen hangen toezichtcamera’s. Ter verbetering van de verkeersveiligheid hebben we in 2020 een subsidie aangevraagd bij de Provincie Noord-Holland. Deze is toegekend en de werkzaamheden worden in 2021 uitgevoerd.

Terreinbeheerder op locatie

KG ParkManagement heeft dagelijks contact met de vaste terreinbeheerder van NV Afvalzorg. Hij is het aanspreekpunt voor alle huurders op het terrein en ziet toe op het naleven van de huurregels. De terreinbeheerder en KG Parkmanagement hebben de beschikking over een beheerkantoor op het bedrijventerrein, wat ons in staat stelt om heel dicht op deze zeer levendige locatie te zitten.

PROJECT

BEDRIJVENTERREIN DE LIEDE

2017 – heden
35 hectare 
Circa 60 bedrijven

Opdrachtgever: NV Afvalzorg  
Bijzonderheden: Aandachtsgebied | 60 autosloperijen | Intensief toezicht | Publieke – private samenwerking op het gebied van veiligheid | Milieubescherming | Technische infrastructuur | Aanpak ondermijnende criminaliteit

Voor meer informatie zie ook:
deliede.nl