HoogTij

HoogTij is een park uit de jaren 2000 en nog volop in ontwikkeling; eind 2020 zijn er maar liefst zeven bedrijven in aanbouw.

Strategische ligging

De strategische ligging langs het Noordzeekanaal, de nabijheid van Schiphol en de Amsterdamse haven trekt grote bedrijven zoals Kuehne + Nagel, CT Vrede, Gam Bakker en de cacao-opslag Cargill aan de Zaan. Daarmee is de voedingsmiddelenindustrie op HoogTij ruim vertegenwoordigd. De nieuwe havenkade en ruimtelijke kavels maken dat opslag ter plaatse en transport over land én water de perfecte combinatie vormt voor veel bedrijven.

Structurele samenwerking

Op HoogTij ontstond de behoefte aan parkmanagement, uitgevoerd door een ervaren, onafhankelijke organisatie: KG ParkManagement. Onze parkmanagers zetten in op beheer en onderhoud openbare ruimte, opzetten collectieve beveiliging, bewegwijzering, maken wekelijkse schouwrondes, onderhouden van korte lijnen met politie, brandweer, gemeenten, het behartigen van collectieve belangen en vooral het creëren van draagvlak voor structurele samenwerking.

Organiseren en adviseren

Communicatie met de bedrijven en andere stakeholders is zeer belangrijk. Daarom organiseert KG ParkManagement halfjaarlijkse Algemene Ledenvergaderingen (ALV) voor de leden. Ook adviseert KG ParkManagement het bestuur van de vereniging en wordt belangrijk nieuws gedeeld via de website en worden er op regelmatige basis nieuwsbrieven verstuurd naar alle ondernemers op HoogTij.

Parkmanagement is altijd maatwerk, want alleen dán kan er sprake zijn van toegevoegde waarde voor de ondernemers.

PROJECT

BEDRIJVENTERREIN HOOGTIJ

2013 – heden 
130 hectare 
Circa 65 bedrijven 

Opdrachtgever: Vereniging Bedrijvenpark HoogTij
Bijzonderheden: Nieuw bedrijvenpark | Beheer en onderhoud van groen en grijs, de openbare verlichting en de riolering | Havenkavel met laad- en loscapaciteit | Hoge milieucategorie | Collectieve beveiliging en camerabewaking | Groot justitieel complex

Voor meer informatie zie ook:
pmhoogtij.nl