De Heining

Het bedrijventerrein

De Heining is ruim 30 jaar geleden geopend voor startende ondernemers en voor ondernemers die wegens de stadsvernieuwing verplaatst moesten worden. In 2003 zijn hier ook zogenaamde broedplaatsen aan toegevoegd, dit zijn ateliers voor kunstenaars en andere creatieve beroepsbeoefenaars. Op de Heining zijn ongeveer zestig bedrijven gevestigd. Voorheen was een groot deel autogerelateerd zoals autohandel, reparatie en schadeherstel. Sinds enkele jaren vestigen zich ook ander ambachtelijke bedrijven op de Heining zoals meubelmakerijen, aannemers en zelfs een muziekstudio. 

Het terrein is circa 12 hectare en maakt deel uit van het gebied Westpoort. Westpoort is het haven-, industrie- en kantorengebied aan de westkant van Amsterdam. Westpoort valt in een aantal deelgebieden uiteen. Naast de Heining bestaat Westpoort uit Teleport, Sloterdijk 1, 2, 3 en het havengebied.

Wat doen wij?

De gemeente Amsterdam heeft in 2015 aangegeven te willen komen tot een kwaliteitsverbetering van de Heining. Een betere uitstraling van de bedrijven leidt tot een betere uitstraling van het terrein als geheel en zo tot een beter imago; een schoon, heel en veilig bedrijventerrein. Met dit doel is ons onder andere gevraagd om parkmanagement op de Heining te introduceren. Zo is er een beheerkantoor opgericht op De Heining waar een aantal keer per week een terreinbeheerder aanwezig is. Zo hebben ondernemers een aanspreekpunt voor vragen of klachten. Knelpunten als parkeerproblematiek zijn aangepakt met een zichtbaar resultaat. Daarnaast bieden wij ondersteuning bij het overgaan van huur naar erfpacht. De toegenomen zekerheid voor de ondernemers (erfpachters) leidt tot meer investeringen en meer betrokkenheid bij het wel en wee van de Heining.

De Heining vraagt een intensieve aanpak om te komen tot verbeterd beheer. Inmiddels zijn veel stappen gezet en is er sprake van een zichtbare kwaliteitsverbetering. Het is onze taak om deze positieve ontwikkelingen vast te houden en verder uit te bouwen. 

PROJECT

BEDRIJVENTERREIN DE HEINING

2014 – heden
30 hectare
Circa 70 bedrijven

Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam
Bijzonderheden: Verbeterd beheer | Geherstructureerd | Versterkt imago | Veilig ondernemen | Onderdeel van Westpoort | Haven-, industrie- en kantorengebied, o.a. bouw- en autobranche