PolanenPark

Het bedrijvenpark

PolanenPark ligt op een zichtlocatie langs de A9 bij het knooppunt Rottepolderplein. Het representatieve bedrijvenpark is niet alleen goed bereikbaar via het wegennet maar ook via het water. Het park ligt namelijk aan de Ringvaart Haarlemmermeer en heeft zelfs een eigen laad- en loswal voor binnenvaartschepen.

PolanenPark heeft begin 2000 een transitie ondergaan ‘van een oude afvalverwerkingslocatie naar een modern, nieuw en functioneel bedrijvenpark’. Van 2002 tot 2009 heeft er een bodemsanering plaatsgevonden, onder andere door het aanbrengen van een nieuwe schone ‘leeflaag’. Sinds 2009 wordt de locatie herontwikkeld tot een nieuw en toonaangevend bedrijvenpark. Door de sanering is een functiewijziging mogelijk geworden en zijn de kavels klaar om uitgegeven te worden aan nieuwe vestigers.

Wat doen wij?

Wij zijn sinds 1999 betrokken bij deze voormalige afvalverwerkingslocatie. Eerst als projectleider voor het begeleiden van de bodemsanering en later als beheerder voor de verhuur (gebouwen en terreinen) en voor het onderhoud aan wegen en groenstroken. Sinds 2013 zijn wij ook betrokken als operationeel parkmanager voor de Vereniging PolanenPark voor het complete terreinbeheer; o.a. groenonderhoud, beveiliging en beheer van bedrijfsgebouwen en bijbehorende voorzieningen zoals de centrale bluswatervoorziening.

Communicatie

Wij vinden het belangrijk om de ondernemers deelgenoot te maken van alles wat er op het bedrijvenpark speelt. Er wordt op regelmatige basis gecommuniceerd via een bedrijven Whatsappgroep en wij plaatsen actuele informatie op de website van de vereniging.

PROJECT

BEDRIJVENTERREIN POLANENPARK

2014 – heden
22 hectare
7 bedrijven (nog in ontwikkeling)

Opdrachtgever: Vereniging Polanenpark  
Bijzonderheden: Nieuw bedrijvenpark | Ingrijpende herstructurering in de vorm van functiewijziging (bestemmingsplanwijziging) | Bodemsanering | Eigen bluswatervoorziening

Voor meer informatie zie ook:
verenigingpolanenpark.nl