Wat we doen

Een goed georganiseerd bedrijventerrein

De mate waarin een bedrijventerrein georganiseerd is, bepaalt of ondernemers zich hier willen vestigen. Om de kwaliteit van uw werkomgeving te managen bieden wij u parkmanagement op maat, want ieder bedrijventerrein is anders.

Naar onze projecten

Wat we doen

Een schoon, heel
en veilig bedrijventerrein

Wij zijn zichtbaar aanwezig op het bedrijventerrein door middel van het schouwen van de openbare ruimte en het bezoeken van de ondernemers. Door het organiseren van collectieve beveiliging waarborgen wij een veilige bedrijfsomgeving. Een structurele verbetering naar een schoon, heel en veilig bedrijventerrein.

Naar onze projecten

Wat we doen

Een duurzaam en
toekomstbestendig bedrijventerrein

Een duurzaam bedrijventerrein als eis of ambitie? Wij adviseren u bij het oprichten van een vereniging of stichting, de herstructurering van een bedrijventerrein en energie- en mobiliteitsvraagstukken. Uw bedrijventerrein op de toekomst voorbereid.

Naar onze projecten