INTERVIEW

Johan Brugman is sinds 1999 de terreinbeheerder voor KG Parkmanagement.

“Mijn naam is Johan Brugman en ik ben sinds 1999 werkzaam als parkbeheerder en houd ik mij bezig met toezicht houden op vijf van onze parken. Toezicht houden is een breed begrip, maar begint bij het streven naar een schoon, heel en veilige omgeving voor de daar gevestigde bedrijven.”

woensdag

08.30 uur – Overleg op kantoor met de projectleiders

“We nemen even de terreinen door voordat ik op pad ga. Waar is behoefte aan? De basisbehoeften voor bedrijven die gevestigd zijn op het terrein zijn zaken als beveiliging, bereikbaarheid en de uitstraling van het bedrijvenpark. Ik merk dat ondernemers ook steeds meer waarde hechten aan zaken als duurzaamheid, de efficiëntie van het ruimtegebruik en de samenwerking tussen bedrijven. Dat betekent dat mijn organiserend vermogen best groot moet zijn. Duidelijkheid en een goede verstandhouding met en tussen de gevestigde bedrijven is van groot belang. Soms kost het even tijd om te beseffen dat we het samen moeten doen, maar dat maakt mijn werk juist zo leuk.”

10.30 uur – Met de herkenbare terreinbeheerauto schouwen op bedrijvenpark De Heining in Amsterdam

“Als terreinbeheerder ben ik duidelijk zichtbaar aanwezig en actief betrokken bij het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Als centraal aanspreekpunt registreren wij klachten en houden de afhandeling in de gaten. Het schouwen met vertegenwoordigers van gemeente en bedrijven zorgt voor een helder inzicht in verbeterpunten. Naast contact met de bedrijven, onderhoud ik ook contact met o.a. politie, handhaving, omgevingsdienst, brandweer, hoogheemraadschap en meerdere gemeentelijke instanties.” 

13.30 uur – Aanwezig op beheerkantoor op Bedrijventerrein De Liede in Vijfhuizen

“Bij het beheerkantoor kunnen ondernemers binnenwandelen voor vragen en klachten. Het dagelijkse contact met de ondernemers is één van de leukste onderdelen van mijn werk. Het betreft hier een multiculturele samenleving met meer dan 10 nationaliteiten en dat vergt voor iedereen enig aanpassingsvermogen. Ik ken hier iedereen en iedereen kent mij en dat werkt erg prettig.“

16.30 uur – Schouwronde openbare verlichting en zwerfvuil

“Naast het zijn van een aanspreekpunt voor de bedrijven doe ik nog zoveel meer, want De Liede is uniek in omvang en veelzijdigheid. Het biedt ruimte aan zo’n 60 bedrijven met autogerelateerde bedrijfsactiviteiten (demontage, schadeherstel, export onderdelen). Als beheerder draag ik zorg voor o.a. het jaarlijks doorspuiten van al het leidingwerk op het terrein, het reinigen van de aanwezige olie-water-slibafscheiders, onderhoud aan pompen en persleidingen, openbare verlichting, groenonderhoud van bermen en watergangen en zorg ik dat het terrein er schoon en netjes bij ligt. En dit alles gaat niet altijd zonder slag of stoot hoor. Desondanks ben ik hier helemaal op m’n plek.”